Hýbeme světem – heslo jako závazek!

Naše heslo je výrazem skutečně mezinárodní filozofie našeho podniku. iwis Antriebssysteme jsou v celosvětovém měřítku hybnou silou pro nesčetné aplikace všeobecného strojírenství.

“Hýbeme světem” je pro nás jak poselstvím, tak mocnou motivací. 

Našim zákazníkům nabízíme:

Technickou dokonalost

 • Používáme vysoce kvalitní tepelně zpracovanou ocel a předpjatou ocel
 • Vysoká přesnost výroby pomocí SPC (statistického řízení procesu)
 • Optimalizace kvalitativních vlastností pomocí speciálního ošetření teplem
 • Průběžné monitorování řetězů s ohledem na přesnost rozměrů a flexibilitu
 • Zabezpečení kvality pomocí ISO 9001
 • Potahování povrchů
 • Speciální mazání
 • Speciální materiály (např. odolné proti korozi)

Vynikající kvalitu

 • Nadprůměrná životnost  
 • Znamenitá odolnost proti opotřebení
 • Délkové tolerance omezeny na 1/6 tolerance norem DIN
 • Podstatně vyšší pevnost v tahu než je norma 
 • Vysoká únavová pevnost
 • Všechny řetězy iwis jsou předepnuté
 • Vysoce účinné prvotní mazání

Výhody pro zákazníka

 • Delší intervaly údržby
 • Méně odstávek
 • Exaktní paralelní a synchronní běh
 • Vysoce přesné polohování
 • Extrémně tichý chod
 • Velký prostor pro dimenzování
 • Bezpečnostní rezervy při největším provozu
 • Redukované počáteční prodloužení, kratší napínací dráhy
 • Snadná údržba, rychlé a jednoduché rozebrání
iwis 100 Jahre