iwis CCM: Monitorování prodloužení řetězu

Nový systém iwis pro monitorování prodloužení řetězů CCM (Chain Condition Monitoring) měří prodloužení řetězů v důsledku opotřebení při užívání a pomáhá tak personálu při údržbě včas rozpoznat, kdy je řetěz opotřebený a je nutné ho vyměnit.

O udělení patentu na systém CCM bylo zažádáno.

Inteligentní monitorování řetězů

  • Personál provádějící údržbu může reagovat včas!
  • Žádné dlouhé odstávky u strojů a zařízení
  • Žádné ohrožení přislíbených dodacích lhůt – žádné přerušování logistického řetězu
  • Zamezuje finančním ztrátám způsobeným výpadky výroby
  • Monitorování při použití vysoce kvalitních řetězů
  • Systém „plug and play“ – není nutné provádět žádnou kalibraci apod.

Nejdůležitější informace k CCM:

Informace o stavu opotřebení řetězu:

Stav opotřebení řetězu je zobrazen na jemně odstupňovaném LED displeji.

Displej:

Výsledky měření je možné přenést přes USB připojení do počítače a zobrazit je na speciálním rozhraní.

Rychlost:

Různý rozsah rychlostí a změny zatížení pro CCM nejsou problém.

Velikost řetězů:
CCM pracuje efektivně jak s jednořadým řetězem, tak s dvojřadým nebo trojřadým.

Bezkontaktní: 
Přesné měření se provádí bezkontaktně a bez přímého zásahu do řetězového pohonu.

Integrace:
CCM je možné integrovat do řetězu rychle a jednoduše, a to bez použití speciálních nástavbových prvků, při nejrůznějších formách využití v libovolném druhu průmyslu.

Více informací o našem systému CCM
najdete v produktové brožuře.

Důležité upozornění:
Systém CCM konstruován tak, aby pouze varoval a informoval o změně stavu opotřebení řetězu. Ochranu před výpadky vedení řetězu a výpadky stroje systém výslovně nenabízí. Přesné a spolehlivé hodnoty měření garantuje systém pouze tehdy, pokud je vedení řetězu připevněno na obou stranách. Přestože je měření bezkontaktní a probíhá bez přímého zásahu do řetězového pohonu, musí se provádět za přesně definovaných podmínek, které jsou zajištěné pouze tehdy, pokud je vedení řetězu připevněno na obou stranách.

iwis 100 Jahre